Talkshows

Hieronder vindt u een korte omschrijving per talkshow. Elke talkshow duurt 45 minuten met na afloop een korte pauze van 15 minuten. 

Gespreksleider

Diana Matroos De vijf talkshows staan onder leiding van Diana Matroos. Als landelijk bekende televisie- en radiopersoonlijkheid is zij meer dan twintig jaar actief in de Nederlandse mediawereld. Ze zal de actuele thema´s journalistiek en scherp aan de orde brengen bij deze ontmoeting tussen uitvoering en beleid. Diana is bekend van programma´s als RTL Nieuws en BNR Nieuwsradio, maar heeft ook brede ervaring als journalist, gespreksleider, presentator en talkshow host.  

Programma

Tijd

Onderwerp

09.30 – 10.15  Grenzen en dilemma’s van een open overheid
De vraag naar transparantie neemt toe, maar hoe transparant en open kan, wil en moet je zijn als overheid. Welke afwegingen maak je daarbij om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen? Tegen welke grenzen loop je aan bij open source als je het bekijkt vanuit enerzijds inwoners en anderzijds ondernemers/marktpartijen die er gebruik van maken? Regels en mogelijkheden van goed opdrachtgeverschap naar leveranciers komen hierbij ook aan de orde.

Tafelgasten zijn onder andere Geert-Jan Bogaerts van Public Spaces, Peter de Baat, ambassadeur van WOO, Wim Blok, directeur Vereniging Directeuren Publieksdiensten en Frans Jorna, concerndirecteur gemeente Apeldoorn.

10.30 – 11.15 Een overheid voor iedereen; inrichten van toegankelijkheid en participatie
Niet alle communicatie is te moderniseren tot digitaal. Inwoners blijven gevoelig voor persoonlijk contact. Nog los van de enorme groep die moderne communicatie middelen niet eens kunnen volgen. Hoe richt je je organisatie in die toegankelijkheid en participatie mogelijk blijft maken? Juist voor de doelgroep die het niet zo makkelijk kan volgen (2 miljoen mensen in Nederland met vorm van analfabetisme).

Tafelgasten zijn onder andere Wietske Kamsma, programmamanager Alliantie Digitaal Samenleven, Marcel Oosterveer, ambassadeur Digitale Toegankelijkheid en binnenkort burgemeester gemeente Waalre, Jan Fraanje, gemeentesecretaris gemeente Tholen en Bart Buijs, raadsadviseur Communicate en Verbinding.

11.30 – 12.15 Bouwen aan vertrouwen; digitaal leiderschap concreet vorm geven
Stop met innoveren, breng eerst de datastrategie op orde. Het instellen van een CDO is niet heiligmakend hierin. Data gedreven werken is keuzen maken. Op welke onderwerpen en gegevens ga je regie voeren, wat laat je bij de burger en wie pakt het digitaal leiderschap in de gemeente op? Hoe bouw je aan vertrouwen in deze rol en hoe richt ik dit in zodat je als gemeente waar kan maken wat je belooft?

Tafelgasten zijn onder andere Ronald Damhof, CDO Ministerie van Justitie en Veiligheid, Johan Posseth, partner Kurtosis, organisatie adviseur Vensters voor Bedrijfsvoering, Tino de Velde, manager VNG Realisatie en Sander Brabander, CDO Drechtsteden.

12.15 - 13.00 Lunchpauze

13.00 – 13.45 Invloed van dreiging op digitale veiligheid minimaliseren 
In de afgelopen 5 jaar hebben zich drastische veranderingen voorgedaan waarbij veel nieuwe risico’s op informatie veiligheid zich hebben gemanifesteerd. Wat betekent dit voor Bedrijfscontinuïteit Management (BCM)? De wereld om ons heen wordt namelijk alleen maar slimmer. De kans op dreiging neemt toe. Het belang van digitale veiligheid en het besef dat het mis kan gaan moet omhoog. Maar wat is het handelingsperspectief van directies van gemeenten om de consequenties voor de continuïteit van dienstverlening naar burgers te garanderen en hoe informeer je daar over?

Tafelgasten zijn onder andere Murvin Chan, BCM manager gemeente Rotterdam, Terence van Gestel, CISO gemeente Tilburg, Patrick Spigt, directeur dienstverlening Katwijk en Wim Eppinga, gemeentesecretaris Hollands Kroon.

14.00 – 14.45 GEANNULEERD Positief doorbreken complexiteit binnen werk, inkomen en schulden
De samenhang tussen werk, inkomen en schulden is aan de orde van de dag. Gaan integraliteit en het tegengaan van complexiteit hierbij hand in hand of werkt dit elkaar juist tegen? Welk sturingsmechanisme is hiervoor bruikbaar en waar is (als eerste) behoefte aan? En tenslotte hoe ga je om met risico’s en naleving waarbij je voldoende rekening houdt met de menselijke factoren?

Tafelgast(en) zijn onder andere Frits Dreschler, programmamanager rechtshulp en sociaal domein Divosa.

15.00 – 15.45 Regionale Werkcentra; valkuil of kans?
Op lokaal niveau, waar gemeenten een eigen beleid voeren om de burgers uit de bijstand aan werk te helpen, is een ‘arbeidsmarktbeleid’ moeilijk te bepalen. Regionale samenwerking werkt aantoonbaar beter. Dat hebben de RMT’s (Regionale mobiliteitsteams) in de tijd van Covid en het van ‘werk naar werk’ brengen laten zien. Maar werkt deze methodiek ook in de nieuw op te richten Regionale Werk Centra? Past het regionale samenwerken op de huidige financieringsstructuur van gemeenten? Loont samenwerken? Niet alleen voor de werkzoekenden en werkgevers, maar ook voor de gemeenten? 

Tafelgasten zijn onder andere Jacqueline Mooiman, coördinator NHN werkt door, Vincent van Veen, coördinator RMT Midden Utrecht, Beatrijs Wijnberg, rayonmanager Midden Utrecht UWV en Elfriede Boer, directeur Werkzaak Rivierenland.